W naszym Ośrodku oferujemy całą  gamę zabiegów leczących i usprawniających. Dla Państwa wygody elastycznie dopasowujemy godziny wizyt i zabiegów, tak aby można było połączyć obowiązki dnia codziennego z usprawnianiem.

Do dyspozycji oddajemy szereg nowoczesnych urządzeń i przyrządów koniecznych do leczenia fizjoterapeutycznego. U nas stosujemy zasadę „jeden na jeden” co pozwala na tworzenie indywidualnego toku leczenia a fizjoterapeuta staje się towarzyszem podróży w drodze do wyleczenia.

Oferujemy zabiegi z zakresu kinezyterapii,  fizykoterapii i hydroterapii.

Kinezyterapia zwana jest niekiedy rehabilitacją ruchową lub treningiem leczniczym. Ta forma usprawniania wykorzystuje ruch jako środek leczniczy. Ruch stanowi naturalny bodziec do przemian zachodzących w naszym układzie kostno-stawowym, mięśniowym oraz w naszym metabolizmie.

Nasz Ośrodek oferuje następujące zabiegi/treningi usprawniające:

 

- indywidualna praca z pacjentem (ćwiczenia bierne i czynno-bierne, ćwiczenia specjalne, mobilizacje, manipulacje, metodami reedukacji nerwowo-mięśniowej, stabilizacja głęboka),

- ćwiczenia wspomagane, samowspomagane,
- ćwiczenia w odciążeniu i w odciążeniu z oporem,
- ćwiczenia w odciążeniu i w odciążeniu z oporem,
- ćwiczenia czynne wolne, czynne z oporem,
- ćwiczenia czynne i czynne z oporem na przyrządach,
- ćwiczenia izometryczne, poizometryczne, relaksacja mięśni,
- ćwiczenia indywidualne w schorzeniach kręgosłupa,
- inne formy usprawniania w kinezyterapii (ćwiczenia oddechowe, równoważne, koordynacji, antygrawitacyjne, samo wspomagane, mimiczne, manipulacyjne, trening stacyjny, instruktaż,
- nauka czynności lokomocyjnych.

 

Fizykoterapia  to jedna form fizjoterapii, w której na organizm oddziałuje się rozmaitymi bodźcami fizycznymi, pobieranymi z natury  lub wytwarzanymi przez odpowiednie specjalistyczne urządzenia.

W naszym Ośrodku proponujemy Państwu następujące zabiegi:

Krioterapia miejscowa  (zwana inaczej kriodestrukcją) do miejsca zmienionego chorobowo przykłada się za pomocą specjalnego aplikatora bardzo niską temperaturę. W ten sposób doprowadza się do zamarzania zawartości komórek i pękania błon biologicznych, co też w konsekwencji niszczy tkanki.

Zastosowanie:

obrzęki

krwiaki

niedowłady spastyczne

syndrom Sudeck’a w pierwszym stadium

zespół zmiażdżenia

zwichnięcia

naderwanie mięśni w fazie ostrej

jako działanie przygotowawcze do innych zabiegów w przypadku dysfunkcji narządu ruchu

po urazach lub operacjach narządu ruchu

Działanie:

przeciwbólowe

przeciwzapalne,

przeciwobrzękowe

anty-spastyczne

stymulacja cyrkulacji krwi

Laseroterapia jest stosunkowo młodą metodą leczenia. Stosowanie lasera w medycynie obejmuje około 30 lat. W lecznictwie fizykalnym wykorzystywane są lasery niskoenergetyczne. Biostymulacja laserowa to proces przyspieszania lub usprawniania reakcji fizjologicznych wywołanym naświetlaniem tkanek przez promień laserowy. Lasery te nie powodują uszkadzania ani przegrzewania tkanek. Promieniowanie laserowe jest pochłaniane przez tkanki powodując podwyższenie ich przemiany materii , przez co przyspieszany jest proces gojenia.

Wskazania:

choroba zwyrodnieniowa stawów

ostre i podostre mięśniobóle

urazy i przeciążenia wiązadeł kolanowych

choroby reumatyczne

nerwobóle

zespoły bólowe kręgosłupa

Magnetoterapia  to skuteczna metoda leczenia pulsującym polem magnetycznym niskiej częstotliwości. Jej prekursorem był James Maxwell, który ponad sto lat temu uzyskał patent na lecznicze wykorzystywanie impulsowego pola magnetycznego. Magnetoterapia znalazła już zastosowanie w kilkunastu działach medycyny, m.in. w ortopedii, reumatologii oraz chorobach wewnętrznych. W przeciwieństwie do metod konwencjonalnych fizykoterapii, umożliwia ona głębokie, a nie wyłącznie powierzchniowe oddziaływanie na organizm. Co więcej, jest to praktycznie jedyna metoda wskazana i zalecana do stosowania przy stanach zapalnych. Terapia polem magnetycznym jest bezpieczna i może stanowić samodzielną metodę lub mieć istotne znaczenie w procesie kompleksowego leczenia.

Wskazania:

urazy: kontuzje, zwichnięcia, złamania, bóle i urazy mięśni, choroby zwyrodnieniowe stawów, etc., 

choroby reumatyczne: zwyrodnienia, stany zapalne (ostre i chroniczne), osteoporoza, etc.

stany pooperacyjne: operacja przepukliny, operacje mięśni i ścięgien, przyspieszanie gojenia, poparzenia

choroby naczyniowe i serca

choroby centralnego i obwodowego systemu nerwowego: neuralgia, niedowład, etc.

choroby górnych i dolnych dróg oddechowych: zapalenie zatok, zapalenie ucha, zapalenie oskrzeli, astma

stany psychosomatyczne: nieżyt żołądka, owrzodzenie żołądka i dwunastnicy, zespół nadpobudliwego, jelita, wrzodziejące zapalenie okrężnicy

problemy geriatryczne: bezsenność, zmęczenie, problemy klimakteryczne, zapalenie gruczołu krokowego

Galwanizacja  to stymulacja nerwów i mięśni prądem galwanicznym polega na przyłożeniu elektrody w określone miejsce.

Wskazania:

zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa

bóle okolicy szyjnego odcinka kręgosłupa, potylicy i pasa barkowego

bóle pleców i kręgosłupa

zespół rwy kulszowej

nerwobóle splotu barkowego, nerwu międzyżebrowego, nerwu trójdzielnego

rwa kulszowa w przebiegu choroby dyskowej

zespoły naczyniowe: choroba Raynauda (wczesny okres)

migreny

samorodna sinica kończyn

zapalenia okołostawowe stawu ramiennego, łokciowego

stany po urazach stawów i mięśni oraz ścięgien

porażenie obwodowe nerwu twarzowego

półpasiec

odmroziny

obrzęki na tle zaburzeń odżywczych

zanik mięśni z nieuczynności

Jonoforeza  –  prąd stały wykorzystuje się do wprowadzenia przez skórę leku. Najczęściej wykorzystywane leki to Naklofen oraz przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe żele Voltaren, Reparil, Olfen) Efekt serii zabiegów zależy od użytego leku – działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, zmniejszające napięcie mięśni itp.

Lampa Sollux -  służy do naświetlań promieniami podczerwonymi oraz widzialnymi. Promieniowanie to penetruje do 3 cm w głąb tkanek, powodując ich rozszerzanie, rozszerzanie naczyń krwionośnych i co za tym idzie wzmożenie ukrwienia i przemiany materii,  zmniejszenie  napięcia mięśni i bólu.

Lampa sollux wyposażona jest w komplet filtrów ze koloru czerwonego i niebieskiego lub fioletowego. Filtr czerwony przepuszcza promienie czerwone widzialne i podczerwone. Stosuje się go w stanach zapalnych tkanek miękkich w celu przyspieszenia resorpcji wysięków, w uszkodzeniach skóry i źle gojących się ranach, w mięśniobólach, a także do neutralizacji promieni fioletowych w razie ich przedawkowania, w celu zmniejszenia napięcia mięśni przed zabiegami kinezyterapeutycznymi lub masażem. Filtr niebieski lub fioletowy przepuszcza promienie niebieskie, natomiast ogranicza promienie podczerwone (cieplne). Promienie przepuszczone przez ten filtr wykazują działanie przeciwbólowe i uspokajające jak również powodują obkurczenie naczyń krwionośnych. Filtr niebieski lub fioletowy stosuje się w nerwobólach, w stanach pourazowych w odmrożeniach, przeczulicy i zaburzeniach naczynioruchowych. Wybór zastosowanego filtra zależy od żądanego efektu terapeutycznego.

Wskazania:

przewlekłe i podostre stany zapalne oraz reumatyczne

zwyrodnienie stawów

dyskopatie, zespoły bólowe kręgosłupa

przewlekłe stany zapalne jamy nosowej, zatok przynosowych, ucha zewnętrznego i stawów żuchwy

przygotowanie do masażu i ćwiczeń ruchowych

Przeciwwskazania:

 

ostry stan zapalny skóry i tkanek miękkich

skłonność do krwawień

gorączka

żylaki

niewydolność krążenia

zaburzenia w ukrwieniu obwodowych części kończyn

czynna gruźlica płuc

stan ogólnego wyniszczenia organizmu

Ultradźwięki  - zabieg polegający na oddziaływaniu ultradźwiękami - drganiami powyżej 20000 Hz, na odsłoniętą skórę chorej okolicy. Ultradźwięki wytwarzane są przez specjalną głowicę i przekazywane tkankom w celu wywołania w nich działania cieplnego, mechanicznego i fizykochemicznego. Dzięki zastosowaniu tej metody w tkankach powstaje „mikromasaż”.

Miejscowe działanie biologiczne ultradźwięków opiera się na trzech punktach:

działanie mechaniczne: forma mikro masażu tkanek miękkich

działanie cieplne: wytworzenie ciepła endogennego

działanie fizykochemiczne: przemiany i rozpad białek, rozpad wody na H i OH

Natomiast ogólne działanie ultradźwięków  polega na : 

działaniu przeciwbólowym

zmniejszeniu napięć mięśni

powstawanie związków aktywnych biologicznie

wpływ na enzymy ustrojowe

rozszerzenie naczyń krwionośnych

hamowanie układu współczulnego

hamowanie procesów zapalnych

przyśpieszenie wchłaniania tkankowego

wyzwalanie substancji histamino podobnych

 

Wskazania:

ostroga piętowa,

nerwoból nerwu trójdzielnego,

 owrzodzenie goleni,

 choroba zwyrodnieniowa stawów,

 zespoły bólowe: rwy kulszowej, łokcia, barku, pleców, krzyża.

Fonoforeza  –  zabieg ultradźwiękowy, podczas którego wprowadza się do tkanek środki farmakologiczne (żele, maści, kremy o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym itd.) Ultradźwięki to drgania mechaniczne o częstotliwości wyższej niż 20 kHz. W wyniku przejścia fali ultradźwiękowej do tkanek, dochodzi do powstawania w nich ciepła oraz do zjawiska określanego mikromasażem. Zabieg ten niesie za sobą działanie:

 

przeciwbólowe

przeciwzapalne

przyśpieszenie przepływu limfy w naczyniach limfatycznych i zwiększenie procesów wchłaniania

wytworzenie stanu przekrwiennego i powstaniu ciepła w tkankach

przyśpieszenie gojenia się ran

zwiększenie rozciągliwości tkanki łącznej w bliznach

zmniejszenie napięcia mięśni

TENS  (Transcutaneous Electrical Nervous Stimulation - Przezskórna Elektryczna Stymulacja Nerwów). Zabiegi wykonywane metodą TENS prowadzi się urządzeniami generującymi prądy impulsowe o niskich częstotliwościach (2 - 200 Hz), które na organizm pacjenta przenoszone są poprzez skórę za pomocą elektrod naskórnych. Stymulacja nerwów ma na celu pobudzenie naturalnych mechanizmów obronnych lub regeneracyjnych organizmu w sytuacjach, kiedy jego prawidłowe funkcje zostają zaburzone w wyniku choroby lub modulowanie czucia bólu. Terapia TENS jest uzupełniającą metodą leczenia. Jej główne zalety to: wysoka skuteczność, brak działań ubocznych (po wykluczeniu przeciwwskazań), brak interakcji z lekami, hartowanie całego ustroju.

Prądy diadynamiczne (DD) 

Prądy diadynamiczne Bernarda podobnie jak inne prądy elektryczne mają właściwość rozszerzania naczyń krwionośnych. Wzmożenie aktywności naczynioruchowej, lepsze ukrwienie tkanek - a tym samym usprawnianie procesów odżywczych i przemiany materii tkanek- odgrywają istotną rolę w leczeniu wielu stanów chorobowych, a szczególnie obrzęków pourazowych oraz zaburzeń ukrwienia obwodowego.

Prądy diadynamiczne mają zastosowanie w leczeniu:

 

zespołów bólowych choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa

nerwobóli

zaników mięśni

chorób zwyrodnieniowych stawów

zapaleń około stawowych

zespołów naczyniowych

Elektrostymulacja mięśni  – wykorzystywany jest prąd stały impulsowy (płynący z przerwami).Elektrody umieszcza się na skórze. Celem zabiegu jest pobudzenie mięśni do skurczu (mięśnie kurczą się i odpoczywają w rytm płynącego z przerwami prądu). Metoda ta wykorzystywana jest do odbudowy mięśni.

Hydroterapia, inaczej wodolecznictwo, akwaterapia (łac. aqua = woda) – metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach: ciekłej, stałej lub gazowej. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii

Kąpiel wirowa kończyn  polega na wprowadzeniu za pomocą dysz do hydromasażu lub bąbelków powietrza wody w ruch wirowy, który jest łagodnym bodźcem zwiększającym przepływ krwi i chłonki, usprawniającym proces przemiany materii w tkankach, rozluźniającym zbliznowacenia i przykurcze. Działanie tej kąpieli powoduje: przekrwienie kończyn, zmniejszenie obrzęku i zastoju krwi żylne. Działają przy tym przeciwbólowo i rozluźniają napięte mięśnie.

Wskazania:

zwężające zapalenie tętnic

stany po zakrzepach żylnych

choroba Raynauda

samoistna sinica kończyn

stany po odmrożeniach

stany po chirurgicznym leczeniu żylaków

stany zwyrodnieniowe stawów

reumatoidalne zapalenia stawów

gościec tkanek miękkich

stany po urazach tkanek miękkich, wiązadeł, torebek stawowych

stany pourazowe kości i stawów

stany pourazowe po chorobie Heine`go Medina

zespół choroby wibracyjnej

Przeciwskazania:

ropne i alergiczne choroby skóry

niewygojone blizny

ostre stany zapalne

niepełny zrost kości

odwapnienia kości

Centrum Opieki i Rehabilitacji "Dębogórze"

www.coirdebogorze.pl 2013