K O N S U L T A C J E   L E K A R S K I E   I   F I Z J O T E R A P U T Y C Z N E

 

Konsultacja lekarska pierwsza lekarza rehabilitacji*

70

Konsultacja lekarska kolejna lekarza rehabilitacji*

35

Porada fizjoterapeutyczna (porada, indywidualny dobór ćwiczeń, instruktaż)

50

K I N E Z Y T E R A P I A

Indywidualna praca z pacjentem (ćwiczenia bierne i czynno-bierne, ćwiczenia specjalne, mobilizacje, manipulacje, metodami reedukacji nerwowo-mięśniowej, stabilizacja głęboka) - 45 min

                                                                                                  60 min    

                                         Gimnastyka korekcyjna                    60 min          

50

70

60

Ćwiczenia ogólnousprawniające ( 30 min)

30

Ćwiczenia bierne

15

Ćwiczenia czynno-bierne

15

Ćwiczenia czynne z oporem

15

Ćwiczenia czynne w odciążeniu (1 kończyna) - 20 min

10

Ćwiczenia czynne w odciążeniu (2 kończyny) - 20 min

15

H Y D R O T E R A P I A

 

Kąpiel wirowa kończyn górnych

12

Ś W I A T Ł O T E R A P I A

 

Naświetlanie promieniami IR Lampa Sollux

10

F I Z Y K O T E R A P I A

 

Elektrostymulacja

10

Tens

10

Galwanizacja

10

Diadynamik

10

Prądy Kotza

10

Prądy Trauberta

10

Prądy Interferencyjne

10

Laser 1 okolica

10

Laser ( każda następna okolica)

5

Pole magnetyczne

12

Fonoforeza ( ultradźwięki - z żelem leczniczym )

10

Jonoforeza

10

Krioterapia (jedna okolica)

10

M A S A Ż E        L E C Z N I C Z E

 

Masaż leczniczy ( 60 min)

80

Masaż leczniczy ( 45 min )

65

Masaż sportowy  ( 60 min )

85

 

 

Masaż twarzy ( Anty-aging (30 min)

45

Fizjoterapia stawów skroniowo-żuchwowych  - 45 min

65

M A S A Ż E   P R O F I L A K T Y C Z N O  -   L E C Z N I C Z E

 

 

Masaż relaksacyjny  ( 30 min)

85

Masaż odchudzający ( 40 min)

45

Drenaż limfatyczny  ( 30 min)

40

Masaż bańką chińską (50 min)

85

K I N E S I O – T A P I N G

 

Pierwsza wizyta (diagnozowanie i nałożenie aplikacji)

50

Kolejna wizyta – nałożenie aplikacji

 

POSTUROGRAFIA

30

 

 

100

 

POBYTY REHABILITACYJNE I OPIEKUŃCZO-PIELĘGNACYJNE 

INFORMACJE O WOLNYCH MIEJSCACH DOSTEPNE 

tel.  798 610 007

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Centrum Opieki i Rehabilitacji "Dębogórze"

www.coirdebogorze.pl 2013