Prowadzimy zapisy do Ponadgminnego Domu Opieki w Dębogórzu

Prosimy o kontakt  telefoniczny

te. (58) 5008 251,     798- 610- 007

Centrum Opieki i Rehabilitacji "Dębogórze"

www.coirdebogorze.pl 2013